09:10, 24/10/2019

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11

Sáng 24-10, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11. Tại đầu cầu Khánh Hòa, bà Lưu Hồng Vân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Sáng 24-10, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11. Tại đầu cầu Khánh Hòa, bà Lưu Hồng Vân  - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.


Tại hội nghị, các báo cáo viên nghe lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin về “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần quan tâm một số nội dung tuyên truyền như: kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tình hình Biển Đông…


H.DUNG