Hải đoàn Cảnh sát biển 32: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ Hai, 07/10/2019, 21:09 [GMT+7]

Hải đoàn Cảnh sát biển 32: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Sau hơn 1 năm thành lập, Hải đoàn Cảnh sát biển 32 đã nhanh chóng ổn định về mọi mặt, vượt qua khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công.
 
 
Cán bộ, chiến sĩ đơn vị trên thao trường huấn luyện.
Cán bộ, chiến sĩ đơn vị trên thao trường huấn luyện.
 
Đại tá Đinh Văn Điền - Chính ủy Hải đoàn Cảnh sát biển 32 cho biết, để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trọng tâm là chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp; tích cực bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, đơn vị luôn tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là chủ trương đối sách trên biển; thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm cho hải đoàn ổn định về chính trị, đoàn kết thống nhất, thực hiện dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động đúng chức năng. Đơn vị cũng làm tốt công tác dân vận, công tác bảo vệ an ninh, thực hiện đúng chính sách quân đội và hậu phương quân đội; thực hiện có nề nếp, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ… 
 
Để đảm bảo luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thời gian qua, Hải đoàn Cảnh sát biển 32 không ngừng tập trung nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị luôn bám sát phương châm “thiết thực, cơ bản, vững chắc”, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện; tổ chức huấn luyện chuyên sâu và huấn luyện đổi vị trí; huấn luyện sát chức năng, nhiệm vụ; coi trọng huấn luyện bộ đội nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, giỏi nghiệp vụ chuyên ngành, thành thạo chiến thuật, nắm chắc pháp luật; luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng biện pháp dân sự, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.
 
Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị luôn kịp thời xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình, nhiệm vụ; tổ chức diễn tập, luyện tập, thường xuyên duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn... Đơn vị luôn tích cực bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động của tàu quân sự, tàu cá, tàu vận tải nước ngoài hoạt động trên vùng biển quản lý, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra kiểm soát đảm bảo đúng quy trình, đúng pháp luật và đạt kết quả tốt. 
 
Đại tá Đinh Văn Điền cho biết: “Mặc dù đơn vị mới thành lập, hoạt động còn nhiều khó khăn, song toàn Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, duy trì có nề nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, công tác củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật có bước chuyển biến rõ nét; lực lượng tàu của hải đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trực, tuần tra, kiểm tra kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển được giao. Công tác huấn luyện chiến đấu được chú trọng, đi vào nề nếp và hoàn thành kế hoạch nội dung chương trình đề ra; công tác đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác và các nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời ổn định tổ chức, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, góp phần quan trọng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.
 
NAM ANH
 
 
 
.

các thông tin tiện ích