Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện Di chúc của Bác

Chủ Nhật, 13/10/2019, 21:18 [GMT+7]

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện Di chúc của Bác

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. 
 
Thấm nhuần tư tưởng của Bác
 
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, báo cáo đề dẫn cũng như các ý kiến thảo luận sôi nổi của cán bộ, đảng viên đã nêu bật những giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những vấn đề cốt lõi về xây dựng Đảng; thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm trong thực hiện Di chúc của Bác, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

 

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.
 
Thấm nhuần những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt thời gian qua, cán bộ, đảng viên, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên xây dựng mối đoàn kết thống nhất, trước hết là trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan để làm trung tâm đoàn kết của toàn đơn vị nhằm tập hợp, quy tụ cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó với cán bộ, đảng viên, công chức các cơ quan trong Khối các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy thông qua việc tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động của khối. 
 
Đơn vị chú trọng việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các quy chế, quy định của chi bộ, cơ quan. Mọi công việc đều dân chủ bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể, quyết định theo đa số; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, công chức, kỷ luật của Đảng và việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Cấp ủy, chi bộ và cơ quan duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt định kỳ, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình với tinh thần nghiêm túc, khách quan, có lý, có tình, mang tính xây dựng để các tập thể và cá nhân thấy rõ ưu điểm để phát huy; nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; coi trọng sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần học tập lẫn nhau.
 
Xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh
 
Cấp ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ trẻ được quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng. Đến nay, 100% cán bộ, công chức đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhiều năm liền chi bộ giữ vững danh hiệu chi bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh.
 
Thực hiện căn dặn của Người về những “việc cần phải làm trước tiên”, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; nêu cao ý thức đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo để xứng đáng với vai trò tiền phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Ông Lê Văn Khải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá, đợt sinh hoạt chuyên đề này là hoạt động có ý nghĩa; qua đó, góp phần giúp từng cán bộ, đảng viên, công chức của ban “tự soi”, “tự sửa”, có ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cá nhân và uy tín của Chi bộ, cơ quan. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn rèn luyện đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là cách tốt nhất và thiết thực nhất để kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.
 
NAM DU
 
.

các thông tin tiện ích