10:09, 27/09/2019

Ông Nguyễn Đắc Tài: làm việc với xã Cam Bình

Ngày 27-9, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với xã Cam Bình (TP. Cam Ranh) về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương 9 tháng năm 2019.

Ngày 27-9, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với xã Cam Bình (TP. Cam Ranh) về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương 9 tháng năm 2019. 

 

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại buổi làm việc.


9 tháng qua, tổng sản lượng đánh bắt thủy sản của xã Cam Bình được hơn 750 tấn (đạt 75% kế hoạch), sản lượng tôm thịt xuất bán được 250 tấn (đạt 125%). Thu ngân sách của xã được hơn 1 tỷ đồng (đạt 82,23%). Hiện toàn xã có 25 hộ nghèo (chiếm 1,85%), 43 hộ cận nghèo (chiếm 4,13%)… Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã đã kiến nghị một số vấn đề như: việc đầu tư mở rộng kè biển chắn sóng; chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc ở xã đảo; đầu tư hệ thống nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho nhân dân; lắp đặt 10 trụ điện năng lượng sạch khu vực gần kè biển...

 

Ông Nguyễn Đắc Tài đề nghị TP. Cam Ranh khẩn trương khảo sát, điều tra tình hình dân cư, số lượng lao động chưa có việc làm ở xã Cam Bình để từ đó xây dựng phương án, lộ trình chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân phù hợp với từng nhóm đối tượng. Xã Cam Bình cần nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; tăng cường công tác quản lý tài sản công, đất đai, xây dựng, phương tiện giao thông đường thủy nội địa; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tổ chức hoạt động thu gom rác thải, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh… Ông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác định vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản của TP. Cam Ranh, sau đó phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch, tiến độ di dời lồng bè đến vị trí phù hợp.


Thiện Tâm