10:09, 30/09/2019

Ninh Hòa: Tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở

Chiều 30-9, thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Chiều 30-9, thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.


Số liệu điều tra đến ngày 1-4-2019 cho thấy, dân số thực tế thường trú trên địa bàn thị xã Ninh Hòa là 230.049 người. Trong đó, có 50,14% là nam giới, 98,13% là người Kinh. Trong số 62.710 hộ trên địa bàn, có 98,99% hộ có nhà ở, diện tích nhà ở bình quân 22m2/người, 1% số hộ có nhà ở đơn sơ, 540 hộ có nhà ở dưới 6m2/người.


Tại hội nghị, 1 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 5 tập thể và 18 cá nhân được Cục Thống kê tặng giấy khen; UBND thị xã Ninh Hòa khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân.


H.Đ