Kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc ở Khánh Vĩnh

Thứ Năm, 26/09/2019, 21:26 [GMT+7]

Kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc ở Khánh Vĩnh

Ngày 26-9, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Chương trình 135, các chính sách dân tộc năm 2019 ở huyện Khánh Vĩnh.


Theo báo cáo, đến cuối tháng 9-2019, toàn huyện có 96 hộ nghèo và 42 hộ cận nghèo tham gia mô hình phát triển sản xuất. Trong đó, huyện đã cấp hơn 1,5 tỷ đồng để người dân tham gia mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi heo, trồng bưởi da xanh, thơm, điều xen bắp, keo. Về hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế hộ, toàn huyện có 1.523 hộ được phê duyệt vay gần 44 tỷ đồng. Huyện đã giải ngân cho 103 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo vay 4,4 tỷ đồng; số hộ còn lại huyện sẽ cân đối ngân sách tiếp tục cho vay theo nhu cầu. Về chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2019, toàn huyện đã xây dựng 16 giếng khoan bể chứa lắng lọc, hỗ trợ lắp đặt điện cho 311 hộ với tổng kinh phí hơn 920 triệu đồng. Đối với Chương trình 135, huyện đã đầu tư hơn 667 triệu đồng duy tu sửa chữa đường ống nước tự chảy, nhà cộng đồng, đường vào khu sản xuất, giếng khoan; có 194 hộ đồng bào DTTS được bàn giao 122,91ha đất để sản xuất…


Sau khi khảo sát kết quả thực tế tại một số địa phương, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh đề nghị huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chính sách hiệu quả, nhất là các mô hình phát triển sản xuất phải đảm bảo sự bền vững, giúp bà con giảm nghèo hiệu quả.


Kim Oanh  
 

.

các thông tin tiện ích