09:09, 26/09/2019

Giải ngân vốn đầu tư công chậm

Sáng 26-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Sáng 26-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.


Mới giải ngân được 37%


Theo báo cáo của UBND tỉnh, kế hoạch vốn năm 2019 từ nguồn cân đối ngân sách địa phương là gần 3.500 tỷ đồng, đã phân bổ đầu năm hơn 3.100 tỷ đồng.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Tuy nhiên, tính đến ngày 20-9, tỉnh mới giải ngân được hơn 1.300 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Riêng nguồn vốn trong nước cấp phát từ ngân sách Trung ương cũng chỉ giải ngân được hơn 134 tỷ đồng/hơn 365 tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương còn thấp hơn, mới chỉ 5,8 tỷ đồng/hơn 321 tỷ đồng, đạt 1,9% kế hoạch. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi giải ngân được 17,5 tỷ đồng/143 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch.


Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) cho biết, hiện toàn tỉnh có một số dự án chậm giải ngân có vốn đầu tư lớn như: Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang, Tỉnh lộ 2, Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang, Cơ sở hạ tầng khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, TP. Nha Trang… Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ giải ngân còn thấp là do một số dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chậm, dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; thủ tục đầu tư chậm do phải hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án, thiết kế dự toán xây dựng công trình hoặc mới tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu; phải rà soát lại thủ tục và quá trình triển khai dự án hoặc mới được Trung ương giao kế hoạch vốn.


Ông Nguyễn Đắc Tài cho rằng, việc giải ngân vốn đầu tư công chậm sẽ tạo ra nút thắt, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kéo lùi dòng vốn đối ứng khác của tư nhân, nước ngoài; giảm niềm tin của các nhà đầu tư. Không chỉ vậy, việc chậm giải ngân khiến các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu bị đội chi phí ở các dự án…


Đẩy nhanh tiến độ


Ông Nguyễn Đắc Tài cho biết: “Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư dự án sử dụng các nguồn vốn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, rà soát các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao. Đồng thời, chỉ đạo các sở quản lý chuyên ngành kiểm tra, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa, thiết kế dự toán, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án… nhằm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Ngoài ra, tỉnh sẽ rà soát và điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác; đánh giá năng lực, trách nhiệm của từng chủ đầu tư, địa phương thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản không tốt…”.

 

1

Thi công dự án kè bờ biển Vạn Giã (giai đoạn 1).


Liên quan một số vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh kiến nghị Bộ KH-ĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bố trí kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2019 các dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, dự án khắc phục sau bão số 8, 9 và cấp thiết phát sinh cuối năm 2018 có quyết định đầu tư sau ngày 31-10-2018, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đối với các dự án chưa giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 được chuyển sang năm 2018 theo quy định, dự kiến hoàn thành năm 2019 nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn được duyệt, nếu không được kéo dài số vốn còn lại năm 2017 sang năm 2019 thì dự án sẽ bị thiếu vốn thực hiện. Vì vậy, tỉnh kiến nghị Bộ KH-ĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2017 sang năm 2019.

 

9 tháng năm 2019, giải ngân vốn đầu tư công cả nước ước đạt 192.136 tỷ đồng, bằng 45,17% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng 49,14% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2018. Cả nước có 7 bộ, ngành và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt hơn 70%, trong đó 4 bộ, ngành và 4 địa phương đạt hơn 80%; 31 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%, trong đó, 17 bộ, cơ quan Trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30%.

Ngoài ra, hiện địa phương đang thực hiện dự án kè Đại Lãnh và kè bờ biển thị trấn Vạn Giã (giai đoạn 1), với tính chất đặc thù có vướng mắc trong việc tiết kiệm tối thiểu 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết 89 của Chính phủ. Tuy nhiên, trong điều kiện vốn ngân sách Trung ương đã chốt kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nên không thể bổ sung cho các dự án. Tỉnh kiến nghị Bộ KH-ĐT xem xét trình Thủ tướng cho phép bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư hoàn chỉnh dự án theo quy mô, đảm bảo mục tiêu đã được phê duyệt.


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Bộ KH-ĐT rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. Bộ Tài chính tiếp tục rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công năm 2019; khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019. Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được phép bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho các dự án có quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền quyết định sau ngày 31-10-2018; được phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong nội bộ, đảm bảo không vượt tổng mức kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương; chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt. Kiên quyết xử lý các cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công…


THÀNH NAM