01:09, 27/09/2019

Tổng kết 10 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị giai đoạn 2009 – 2019

Sáng 27-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị "Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn" trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2009 – 2019.

Sáng 27-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn” trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2009 – 2019.

 

Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.
Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

 

10 năm qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 5 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn”. Trong đó tập trung vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

 

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị.
Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị.

 

Bên cạnh việc tổng kết đánh giá kết quả đã đạt được trong thời gian qua, hội nghị tập trung thảo luận rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm khắc phục những yếu kém về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những tiêu cực trong sinh hoạt, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Dịp này, 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt sinh hoạt chính trị giai đoạn 2009 – 2019 được Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tuyên dương.

 

THẾ ANH