Diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Vĩnh Ngọc

Thứ Sáu, 16/08/2019, 22:36 [GMT+7]

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Vĩnh Ngọc

Ngày 16-8, Ban Chỉ đạo diễn tập TP. Nha Trang tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Vĩnh Ngọc.

 

Thực hành diễn tập hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương  vào trạng thái có tình huống.

Thực hành diễn tập hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống.


Nội dung diễn tập tập trung vận hành cơ chế theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng an ninh. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. Ở mỗi giai đoạn, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự và các tổ chức đoàn thể của xã thực hành các nội dung đã được lên kế hoạch.


Hoạt động diễn tập nhằm nâng cao khả năng điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời đánh giá vai trò tham mưu của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị; từ đó góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng quân sự tại địa phương.


T.ANH
 

.

các thông tin tiện ích