Đảng bộ Công an tỉnh: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Thứ Ba, 02/07/2019, 22:40 [GMT+7]

Đảng bộ Công an tỉnh: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Công an tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, qua đó, phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.


Tích cực tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05


Đại tá Nguyễn Khắc Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 từng chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và các phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 được gắn với công tác thi đua tại đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân. Qua đó, đã góp phần giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng.

 

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu cho người dân.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu cho người dân.

 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch (hoặc chương trình) thực hiện chỉ thị trong cả nhiệm kỳ và từng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn tại từng đơn vị, địa phương. Các tổ chức đoàn thể Công an tỉnh (thanh niên, phụ nữ, công đoàn) đã chủ động lồng ghép với các hoạt động, phong trào đoàn thể, đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện trong các cơ sở đoàn, hội phù hợp.


Đặc biệt, Công an tỉnh đã có nhiều hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 sinh động, hiệu quả như: tuyên truyền trực quan; trên các phương tiện truyền thống; cung cấp cho các đơn vị đĩa DVD ghi hình nội dung hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018, 2019; biểu dương kịp thời điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Công an tỉnh đã duy trì được việc ra thông báo gương “Người tốt - việc tốt” hàng quý; diễn đàn “Tuổi trẻ Công an Khánh Hòa học tập và làm theo lời Bác”; phát động phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” trong toàn lực lượng. Cùng với đó, phát động hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân, 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy do Bộ Công an tổ chức, kết quả đã thu hút 1.588 bài dự thi, trong đó, có 1 giải ba cấp bộ…


Nhiều cách làm hay, sáng tạo


Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Toàn lực lượng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực như: công tác đảm bảo an ninh chính trị; phòng, chống các loại tội phạm; công tác pháp chế và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Công an nhân dân.


Công an tỉnh đã xây dựng được 30 mô hình tiên tiến có nhiều phương pháp, giải pháp sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng mới và nhân rộng 35 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng tổng số lên 218 mô hình toàn tỉnh. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình, phần việc cải cách hành chính cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Đồng thời, duy trì nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: cấp phát chứng minh nhân dân lưu động tại nhà, bệnh viện, trường học, xã đảo, cho người già yếu, bệnh tật, gia đình chính sách, học sinh, người dân sống và làm việc trên đảo; tin học hóa công tác quản lý nhân, hộ khẩu; ngày thứ Bảy tình nguyện; ngày thứ Bảy vì dân; tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân; đề án liên thông một cửa cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân trong dịch vụ hành chính công trực tuyến; phối hợp tổ chức hơn 300 diễn đàn, hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”… Qua đó, góp phần xây dựng và giữ gìn hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì dân phục vụ.


NAM DU

 


 

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05: Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cá nhân, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của từng đơn vị, được người dân quan tâm. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác; tiếp tục làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

 

 

.

các thông tin tiện ích