Từ ngày 1-7: Thực hiện số hóa 25 dịch vụ công thiết yếu

Thứ Năm, 28/04/2022, 22:10 [GMT+7]

Ngày 26-4, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.


Theo đó, các cơ quan bộ, ngành, địa phương thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 1-6, cấp huyện từ ngày 1-12-2022, cấp xã từ ngày 1-6-2023. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu như: Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng... theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, sẽ thực hiện số hóa từ ngày 1-7-2022. Ngoài ra, các cơ quan bộ, ngành, địa phương tăng cường sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong việc ký số, xác thực dữ liệu số hóa; xác thực đăng nhập trong các hệ thống thông tin của các cơ quan bộ, ngành, địa phương.


X.B

.

các thông tin tiện ích