Triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thứ Hai, 07/03/2022, 22:47 [GMT+7]

Triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 533 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH tỉnh) về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip trong khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT).
 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT truyền thông rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người tham gia BHYT biết về việc sử dụng CCCD gắn chip khi đi KCB; thông báo tại các địa điểm trong cơ sở KCB để người dân dễ tiếp cận. BHXH các tỉnh thông báo và cung cấp tới các cơ sở KCB BHYT tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT thông qua CCCD gắn chip; hỗ trợ kịp thời cho cơ sở KCB BHYT và người tham gia BHYT trong quá trình sử dụng CCCD gắn chip khi đi KCB BHYT; đồng thời đôn đốc, kiểm tra giám sát các cơ sở KCB để không xảy ra hiện tượng từ chối KCB khi người dân cung cấp CCCD gắn chip mà thông tin này đã được đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT qua thẻ CCCD gắn chip. Theo đó, thông tin thẻ BHYT của nhiều người dân đã được tích hợp trong dữ liệu về CCCD. Ngày 28-2, Bộ Y tế cũng ban hành Công văn số 931 về việc hướng dẫn triển khai thí điểm KCB BHYT bằng CCCD gắn chip.
 
H.DUNG
.

các thông tin tiện ích