Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước chậm thi hành án hành chính

Thứ Năm, 17/02/2022, 21:20 [GMT+7]

Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước chậm thi hành án hành chính

Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch công tác thi hành án hành chính (THAHC) năm 2022.


Theo đó, kế hoạch yêu cầu tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tham mưu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án là cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong việc chấp hành pháp luật THAHC. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: Trực tiếp kiểm tra một số địa phương có nhiều bản án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa thi hành, chậm thi hành, làm rõ nguyên nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; tổ chức Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư pháp với UBND một số tỉnh, thành phố về công tác THAHC; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc người phải thi hành án là cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước chấp hành nghiêm pháp luật THAHC; đề xuất, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định.


Đại Hưng

.

các thông tin tiện ích