Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 2

Thứ Năm, 10/02/2022, 00:18 [GMT+7]

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 2

Từ giữa tháng 2-2022, một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực cụ thể như sau:


. Lộ trình thực hiện kê đơn thuốc điện tử


Từ ngày 15-2, Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử có hiệu lực thi hành.


Theo đó, yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình: Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: hoàn thành trước ngày 30-6. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: hoàn thành trước ngày 1-12.


. Sửa quy định ghi tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trên nhãn trang thiết bị y tế


Chính phủ ban hành Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, trong đó sửa quy định ghi tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trên nhãn trang thiết bị y tế (có hiệu lực từ 15-2).


Theo đó, hàng hóa là trang thiết bị y tế được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì  phải ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành. Trường hợp trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân trên giấy phép nhập khẩu.


. Sửa đổi điều kiện với điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng


Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sửa đổi điều kiện về điểm kinh doanh như sau: Có các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh (24/24 giờ). Các hình ảnh phải được lưu trữ đầy đủ trong thời hạn tối thiểu 180 ngày kể từ ngày ghi hình. Đồng thời bổ sung quy định đảm bảo hình ảnh từ các thiết bị điện tử và hệ thống camera rõ nét tại các vị trí cửa ra, vào; Khu bố trí máy và khu vực thu ngân, kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước.


T.K

.

các thông tin tiện ích