Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công

Thứ Tư, 19/01/2022, 21:36 [GMT+7]

Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công

Theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, từ ngày 15-2, người có công sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.


Chế độ miễn tiền sử dụng đất   


Thứ nhất, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Bà mẹ Việt Nam anh hùng;  Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31-12-1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.


Thứ hai, miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà ở (loại nhà nhiều tầng nhiều hộ ở) đang thuê thuộc sở hữu của Nhà nước.


Chế độ giảm tiền sử dụng đất.


Giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước. Mức giảm từ 65%-90% được quy định cụ thể theo từng đối tượng có công.


Đại Hưng

.

các thông tin tiện ích