Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chủ Nhật, 23/01/2022, 21:39 [GMT+7]

Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tiếp tục kéo dài thời gian thụ hưởng chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người đang điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế (Fl) đến ngày 31-12-2022.


Theo Nghị quyết số 68 ngày 1-7-2021, Nghị quyết số 126 ngày 8-10-2021 của Chính phủ; Quyết định số 23 ngày 7-7-2021 và Quyết định số 33 ngày 6-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với F0, F1 (theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) từ ngày 27-4 đến ngày 31-12-2021.


Theo các quy định trên, kể từ ngày 1-1-2022, chính sách hỗ trợ và chính sách bổ sung liên quan dành cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật sẽ chấm dứt và tùy từng đối tượng mà thời gian tiếp nhận hồ sơ giải quyết kết thúc trước ngày 31-1-2022 hoặc là ngày 31-3-2022. Tuy nhiên, với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, và để tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp F0, F1 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, UBND tỉnh đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục kéo dài thời gian thụ hưởng chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người đang điều trị Covid- 19, cách ly y tế nêu tại Nghị quyết số 68 ngày 1-7-2021, Nghị quyết số 126 ngày 8-10-2021 của Chính phủ; Quyết định số 23 ngày 7-7-2021 và Quyết định số 33 ngày 6-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31-12-2022.


T.K

.

các thông tin tiện ích