Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước

Thứ Ba, 14/12/2021, 23:22 [GMT+7]

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 104/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.


Theo đó, Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và 11-2021 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế như:  Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 chậm nhất ngày 20-12; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11 chậm nhất ngày 30-12.


Nghị định quy định đối với một số trường hợp cụ thể như: Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế TTĐB đã kê khai. Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB…


VÂN TÂM

.

các thông tin tiện ích