Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Thứ Hai, 01/11/2021, 22:34 [GMT+7]

Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1814 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030.


Kế hoạch đặt mục tiêu tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục cho trên 80% tổng đàn trâu, bò, bê, nghé (gọi chung là trâu, bò) tại thời điểm tiêm phòng; chủ động giám sát, phát hiện sớm, kiểm soát tốt dịch bệnh nhằm giảm số ổ dịch viêm da nổi cục dưới 2.000 xã trong năm 2022, hàng năm giảm 20% số xã có dịch và số gia súc mắc bệnh so với năm liền kề trước đó. Đồng thời, kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, ngăn chặn không để mầm bệnh viêm da nổi cục xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam; chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, chế phẩm sinh học và các giải pháp liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh…


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức thiết lập hệ thống nhận diện gia súc trên cơ sở thực hiện việc đánh dấu gia súc theo quy định; xây dựng hệ thống trực tuyến thu thập, quản lý dữ liệu vận chuyển gia súc, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để thực hiện kiểm dịch tại gốc đối với trâu, bò, sản phẩm trâu, bò xuất tỉnh và cách ly, theo dõi, quản lý trâu, bò nhập tỉnh theo quy định. Kế hoạch cũng triển khai ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch, quản lý, chăm sóc gia súc bệnh; tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm; xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh…


T.K

 

.

các thông tin tiện ích