Dự thảo Thông tư quy định về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Thứ Tư, 03/11/2021, 22:37 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư quy định về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.
 
Theo đó, bộ đề xuất danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam gồm 1.683 hoạt chất sử dụng trong nông nghiệp. Cụ thể: 662 hoạt chất với 1.568 tên thương phẩm thuốc trừ sâu; 623 hoạt chất với 1.380 tên thương phẩm thuốc trừ bệnh; 250 hoạt chất với 706 tên thương phẩm thuốc trừ cỏ; 9 hoạt chất với 36 tên thương phẩm thuốc trừ chuột; 55 hoạt chất với 158 tên thương phẩm thuốc điều hòa sinh trưởng; 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm chất dẫn dụ côn trùng; 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm thuốc trừ ốc; 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm chất hỗ trợ; 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm thuốc trừ mối; 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm thuốc bảo quản lâm sản; 3 hoạt chất với 10 tên thương phẩm thuốc khử trùng kho; 4 hoạt chất thuốc sử dụng cho sân golf; 22 hoạt chất thuốc xử lý hạt giống; 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch.
 
Bên cạnh đó, bộ cũng đề xuất danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam gồm: 23 hoạt chất thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản; 6 hoạt chất thuốc trừ bệnh; 1 hoạt chất thuốc trừ chuột và 1 hoạt chất thuốc trừ cỏ.
 
T.K
.

các thông tin tiện ích