Đề xuất liên thông thư viện trong trường học

Thứ Năm, 04/11/2021, 20:55 [GMT+7]

Đề xuất liên thông thư viện trong trường học

Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
 
Dự thảo thông tư quy định về tiêu chuẩn thư viện của trường học gồm: Tài nguyên thông tin; cơ sở vật chất; thiết bị chuyên dùng; hoạt động thư viện; quản lý thư viện.
 
Dự thảo nêu rõ, liên thông thư viện giữa các thư viện trường: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (với cấp học cao nhất là THCS) cùng cấp học, cùng địa bàn cấp huyện; liên thông thư viện giữa các thư viện trường THPT cùng địa bàn cấp huyện, tỉnh; giữa các thư viện trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (với cấp học cao nhất là THPT) với thư viện cấp huyện, tỉnh cùng địa bàn… Các thư viện có hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm và tương thích; có nguồn tài nguyên thông tin số bảo đảm; có nhân lực để đáp ứng, vận hành, khai thác, chia sẻ có thể liên thông với các thư viện của cơ sở giáo dục khác mà không giới hạn không gian liên thông. Theo dự thảo có 2 hình thức liên thông thư viện gồm: Tài nguyên thông tin số và tài nguyên thông tin dưới dạng in ấn.
 
T.K
.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 72 giây...