Tạo điều kiện cấp đổi Giấy phép lái xe quá hạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thứ Hai, 18/10/2021, 22:57 [GMT+7]

Tạo điều kiện cấp đổi Giấy phép lái xe quá hạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Sở Giao thông vận tải vừa có thông báo về việc đổi Giấy phép lái xe quá hạn do các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.


Theo quy định, ngày hết hạn của Giấy phép lái xe để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại Thông tư số 12 ngày 15-4-2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được tính bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên Giấy phép lái xe cộng thêm thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16.


Đối với tỉnh Khánh Hòa, thời hạn thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại các trường hợp có Giấy phép lái xe thuộc diện trên được áp dụng đến hết ngày 23-10. Nhằm tạo điều kiện, cho phép người cư trú, người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, khu vực địa phương thuộc tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 mà có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng được thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải lưu ý đến các cá nhân thuộc trường hợp nêu trên khẩn trương tới Bộ phận Một cửa của sở để được hướng dẫn làm thủ tục.

 
THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích