Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra 3 - 5 năm/lần

Thứ Hai, 11/10/2021, 19:58 [GMT+7]

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra 3 - 5 năm/lần

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.


Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ; thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; thanh tra sở; ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.


Theo thông tư, danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra. Riêng đối với Thanh tra Chính phủ còn thêm vị trí làm công tác khác được quy định tại Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 59/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.


Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm.


Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2021.


T.K

 

.

các thông tin tiện ích