Quy định về đổi bằng chuyên môn tàu cá sang phương tiện thủy nội địa

Thứ Hai, 04/11/2019, 07:23 [GMT+7]

Quy định về đổi bằng chuyên môn tàu cá sang phương tiện thủy nội địa

Theo quy định tại Thông tư số 40/2019 của Bộ GTVT (có hiệu lực từ 1-1-2020), người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tàu cá được chuyển đổi sang bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa hạng tương ứng. Tuy nhiên, để đổi bằng cần có thời gian nhất định làm nghề và hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thi đạt yêu cầu theo chương trình bồi dưỡng nghề đường thủy.


Cụ thể, người có văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng I, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng I đủ 18 tháng trở lên được đổi sang nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy hạng II. Tuy nhiên, điều kiện để đổi là phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghề tương ứng với thuyền trưởng, máy trưởng hạng II và thi đạt yêu cầu. Người có bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng II, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh thực tế theo hạng bằng từ đủ 18 tháng trở lên, sau khi học, thi đạt yêu cầu bồi dưỡng các môn tương ứng thuyền trưởng, máy trưởng hạng II được đổi sang bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy hạng III. Tương tự, cũng với các điều kiện trên, người có bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng III được đổi sang bằng thuyền trưởng phương tiện thủy hạng tư; máy trưởng hạng ba.


A.T (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích