11:02, 05/02/2021

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang gồm: Phan Lan Anh 10 triệu đồng, Đào Duy Hoàng (số 9 Đô Lương) 1 triệu đồng; Nguyễn Hữu Phú (số 3 Pasteur) 500.000 đồng. Ngoài ra, một bạn đọc không nêu tên (số 52 Yersin, thành phố Nha Trang) ủng hộ 200.000 đồng cho trường hợp cháu Nguyễn Anh Tuấn Kiệt (7 tuổi), thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm bị u não ác tính (xem Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 13-12-2020).

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang gồm: Phan Lan Anh 10 triệu đồng, Đào Duy Hoàng (số 9 Đô Lương) 1 triệu đồng; Nguyễn Hữu Phú (số 3 Pasteur) 500.000 đồng. Ngoài ra, một bạn đọc không nêu tên (số 52 Yersin, TP. Nha Trang) ủng hộ 200.000 đồng cho trường hợp cháu Nguyễn Anh Tuấn Kiệt (7 tuổi), thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm bị u não ác tính (xem Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 13-12-2020).


Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.


B.K.H