10:09, 27/09/2022

Panô tuyên truyền không còn nội dung

Hiện nay, trước Trường Tiểu học Cam Đức 1 (34 đường Nguyễn Du, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) có panô tuyên truyền không còn nội dung.

Hiện nay, trước Trường Tiểu học Cam Đức 1 (34 đường Nguyễn Du, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) có panô tuyên truyền không còn nội dung (ảnh). Rất mong cơ quan chức năng cho kiểm tra thay mới panô để phát huy hiệu quả tuyên truyền và đảm bảo mỹ quan.

 

Hiện nay, trước Trường Tiểu học Cam Đức 1 (34 đường Nguyễn Du, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) có panô tuyên truyền không còn nội dung (ảnh).


Thúy Hà