12:06, 22/06/2022

Viết, vẽ nơi nhà chờ xe buýt

Lâu nay, hai nhà chờ xe buýt trên đường Trần Phú (tại đoạn tiếp giáp với đường lên Dinh Bảo Đại, TP. Nha Trang) thường xuyên bị một số người dân thiếu ý thức dùng sơn để viết, vẽ trông phản cảm và mất mỹ quan (ảnh).

Lâu nay, hai nhà chờ xe buýt trên đường Trần Phú (tại đoạn tiếp giáp với đường lên Dinh Bảo Đại, TP. Nha Trang) thường xuyên bị một số người dân thiếu ý thức dùng sơn để viết, vẽ trông phản cảm và mất mỹ quan (ảnh). Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý để trả lại cảnh quan sạch, đẹp nơi đây.

 


Thúy Hà