10:05, 13/05/2022

Phế liệu chiếm hành lang quốc lộ

Trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) có hộ dân để phế liệu, chiếm hành lang đường bộ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) có hộ dân để phế liệu, chiếm hành lang đường bộ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để nơi đây thông thoáng, an toàn.

 


Nhã Uyên