09:05, 20/05/2022

Bò ăn cỏ trên dải phân cách

Hàng ngày, trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Cơ Thạch (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang), một số người dân thiếu ý thức để bò giẫm đạp, ăn cỏ trên dải phân cách (ảnh).

Hàng ngày, trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Cơ Thạch (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang), một số người dân thiếu ý thức để bò giẫm đạp, ăn cỏ trên dải phân cách (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng này.

 


Hằng Vy