10:04, 18/04/2022

Cần làm mới pa nô tuyên truyền

Trước Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh có dựng pa nô tuyên truyền nhưng bị cũ, bạc màu, mờ chữ, khó quan sát (ảnh).

Trước Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh có dựng pa nô tuyên truyền nhưng bị cũ, bạc màu, mờ chữ, khó quan sát (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để phát huy hiệu quả tuyên truyền và bảo đảm mỹ quan.

 


TIẾN THÀNH