10:12, 08/12/2021

Cần làm mới biển tên đường

Tại ngã ba đường Trường Chinh - Lưu Hữu Phước (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) có biển tên đường bị bong tróc chữ (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để người đi đường dễ nhìn và bảo đảm mỹ quan.

Tại ngã ba đường Trường Chinh - Lưu Hữu Phước (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) có biển tên đường bị bong tróc chữ (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để người đi đường dễ nhìn và bảo đảm mỹ quan.

 


PHÚ TIẾN