09:12, 29/12/2021

Biển báo giao thông bị tán cây che khuất

Hiện nay, trên đường Lập Định - Suối Môn, đoạn qua thôn Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) có biển báo giao thông bị tán cây che khuất, khó quan sát (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, phát quang để phát huy vai trò của biển báo, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

 

Hiện nay, trên đường Lập Định - Suối Môn, đoạn qua thôn Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) có biển báo giao thông bị tán cây che khuất, khó quan sát (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, phát quang để phát huy vai trò của biển báo, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

 

 
 
THÚY HÀ