Quản lý sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ

Thứ Hai, 11/09/2017, 07:42 [GMT+7]

Quản lý sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ

Sở Y tế Khánh Hòa vừa xây dựng kế hoạch “Hội nhập quốc tế đến năm 2020, định hướng đến 2030 của ngành Y tế”.


Theo đó, từ nay đến năm 2030, Sở Y tế sẽ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng đề án vị trí việc làm và tổ chức đào tạo theo quy hoạch...; tiếp tục duy trì các mối quan hệ hiện tại đối với các cá nhân, tổ chức nước ngoài đã và đang hợp tác, hỗ trợ về mặt chuyên môn, trang thiết bị cho ngành trong những năm qua. Bên cạnh đó, triển khai sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đã được đầu tư xây dựng, tiếp tục kêu gọi viện trợ để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành trong thời gian tới; đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, kế thừa các thành tựu khoa học của các nước trong công tác khám, chữa bệnh; tăng cường mở rộng quan hệ tìm đối tác, vận động kêu gọi viện trợ trên mọi lĩnh vực; quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ do Trung ương phân bổ... Ngành cũng đề ra mục tiêu tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình hợp tác quốc tế...


T.L
 

.

các thông tin tiện ích