Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

Chủ Nhật, 09/07/2017, 21:41 [GMT+7]

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 31 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021” đã được phê duyệt.


Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo UBND các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh dại ở người và động vật. Người đứng đầu UBND các cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại; xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.


G.C (Tổng hợp)

 

.

các thông tin tiện ích