Hướng dẫn khung đánh giá chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế

Thứ Sáu, 21/04/2017, 21:06 [GMT+7]

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn khung đánh giá chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế.


Đây là hướng dẫn về cách thức tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả, chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) đối với các đơn vị trong ngành Y tế; áp dụng với các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế khi tổ chức lựa chọn, triển khai, vận hành các hoạt động dịch vụ CNTT của đơn vị mình.


Theo quyết định, các thành phần trong khung đánh giá dịch vụ CNTT gồm: quy trình xây dựng và tổ chức đánh giá dịch vụ CNTT; thiết kế dịch vụ; quản lý lựa chọn dịch vụ; quản lý vận hành dịch vụ; quản lý cải tiến dịch vụ.


T.A (Theo suckhoedoisong.vn)

.

các thông tin tiện ích