Nha Trang:

Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Thứ Ba, 27/12/2016, 21:03 [GMT+7]

Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Kết quả kiểm tra, giám sát 34 đơn vị về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn TP. Nha Trang năm qua cho nhiều kết quả tích cực.       


Kết quả kiểm tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế thành phố và 5 phòng khám đa khoa khu vực  cho thấy, các đơn vị đã triển khai tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, đưa nội dung không hút thuốc lá nơi làm việc vào nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; treo các biển cấm hút thuốc lá tại trụ sở cơ quan, tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nghiêm túc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá... Qua triển khai, một số cán bộ, công chức, viên chức tại những nơi này đã bỏ hút thuốc lá hoặc giảm hút so với trước; thực hiện nghiêm việc không hút thuốc lá nơi làm việc.

 

Thanh niên Nha Trang tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá
Thanh niên Nha Trang tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá


Tương tự, 27/27 xã, phường đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn, nhất là quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc đến cán bộ, công chức và người dân với nhiều hình thức... Ngoài ra, nhiều UBND xã, phường còn tổ chức tuyên truyền đến các hộ buôn bán và kinh doanh thuốc lá về nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có lĩnh vực phòng, chống tác hại thuốc lá.


Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trên, có 151/338 cán bộ, công chức và người lao động tại 27 xã, phường  bỏ hút thuốc lá (chiếm 44,6%); giảm hút thuốc lá là 187 người (chiếm 55,4%).


Bà Nguyễn Thị Xuân Thôi - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, đơn vị thực hiện khá tốt công tác này cho biết, UBND xã đã đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục tuyền thông trong cộng đồng về tác hại của thuốc lá 1 tháng 4 lần trên đài phát thanh của xã. Treo bảng cấm hút thuốc lá tại trụ sở UBND, trạm y tế, các trường học và trung tâm học tập cộng đồng của xã. Thực hiện giám sát việc thực thi tại các khu vực này và quy trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm. Tuyên truyền đến tất cả cán bộ, đảng viên về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Đưa nội dung này vào nội dung ký kết thực hiện nhiệm vụ ở các tổ chuyên môn, mặt trận và các đoàn thể… Sau thời gian triển khai, lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức của xã chấp hành tốt việc thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc tại cơ quan trong giờ làm việc; một số cán bộ, công chức và người dân đã bỏ hút thuốc lá. Ngoài ra, người dân đã chấp hành tốt việc không hút thuốc lá khi đến liên hệ làm việc tại UBND xã.


Ông Trần Ngọc Lê - Phó Trưởng phòng Y tế TP. Nha Trang nhận định, qua kiểm tra các phòng, ban, UBND các xã, phường, phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Tại các xã, phường đã có gần 45% cán bộ, công chức bỏ hẳn thuốc lá, trên 55% cán bộ, công chức đã giảm hút thuốc lá so với trước.


Để triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đạt kết quả tốt hơn, Phòng Y tế kiến nghị: UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, tiến tới xây dựng TP. Nha Trang không khói thuốc. Phòng Y tế sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho các thành viên ban chỉ đạo, đoàn kiểm tra, giám sát của thành phố và xã, phường, tổ trưởng, thôn trưởng; cấp phát bảng hiệu tuyên truyền, tờ rơi, biển cấm hút thuốc lá, đĩa CD tuyên truyền cho các xã, phường...


T. L

.

các thông tin tiện ích