Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Thứ Tư, 30/08/2017, 19:22 [GMT+7]

Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.


Theo đó, bộ phận một cửa cấp huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, bao gồm: thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân; gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế; cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất.


Đối với các thủ tục về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thẩm định mảnh trích đo địa chính thửa đất; cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép; đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; xác nhận xóa nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại trụ sở chi nhánh.


T.A
 

.

các thông tin tiện ích