Đánh giá ô nhiễm chất thải từ nhà vệ sinh

Thứ Sáu, 09/12/2016, 22:01 [GMT+7]

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp Viện Hải dương học tổ chức hội thảo tham vấn nhiệm vụ: “Đánh giá tình hình ô nhiễm chất thải từ các nhà vệ sinh tại một số khu dân cư ven biển trên địa bàn tỉnh”.


Tại hội thảo, đơn vị tư vấn là Viện Hải dương học đã đề xuất các biện pháp, giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư ven biển gồm: từ nay đến năm 2020 thực hiện thu gom rác sinh hoạt triệt để trên toàn tỉnh; xây dựng hệ thống thoát nước thải hợp vệ sinh; hỗ trợ người dân xây nhà vệ sinh; quản lý nước thải của doanh nghiệp xen trong khu dân cư; tăng cường việc cấp nước sạch; đề xuất giai đoạn 2020 - 2030 xây dựng các bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh có diện tích đủ để hoạt động lâu dài; cấp nước sạch cho toàn bộ các khu dân cư ven biển…


P.L
 

.

các thông tin tiện ích