Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra chuyên đề 24 tỉnh, thành phố

Thứ Ba, 15/11/2016, 10:22 [GMT+7]

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa ký ban hành Kế hoạch số 07 nhằm thực hiện “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020”.


Theo kế hoạch, trong 5 năm (2016 - 2020), Bộ TN-MT sẽ tiến hành thanh tra tại 24 tỉnh, thành phố theo các chuyên đề. Trong 2 năm 2016 - 2017, thanh tra việc chấp hành việc pháp luật trong quản lý đất đai cấp huyện, xã tại 3 tỉnh (mỗi tỉnh 1 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã) là TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ); thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và TP. Nha Trang. Đồng thời, sẽ thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính đất đai tại 5 tỉnh, thành phố; mỗi tỉnh, thành thanh tra thủ tục hành chính do cấp tỉnh và 2 đơn vị cấp huyện thực hiện.


Năm 2018, thanh tra việc quản lý và sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế tại 6 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, mỗi tỉnh sẽ thanh tra 3 khu công nghiệp, khu kinh tế có dấu hiệu vi phạm. Năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai tại 6 tỉnh là: Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương và Tây Ninh. Năm 2020, thanh tra việc cấp hành pháp luật đất đai trong quản lý sử dụng đất trồng lúa tại tỉnh: Hương Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Long An và Hậu Giang.


Vẫn theo kế hoạch trên, UBND các tỉnh, thành phố năm 2016, 2017 sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND cấp huyện, xã và việc thực hiện các thủ tục hành chính đất đai ở các cấp từ ngày 1-7-2014 đến thời điểm thanh, kiểm tra. Năm 2018, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với khu kinh tế và 2 khu công nghiệp (nếu có), 2 cụm công nghiệp. Năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 20 cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai. Năm 2020, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cấp tỉnh và 5 huyện trực thuộc.


Để thực hiện đề án này, Bộ TN-MT chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch cụ thể ở địa phương trình UBND cấp tỉnh phê duyệt trước ngày 15-12.


Đ.V

.

các thông tin tiện ích