UBND tỉnh Khánh Hòa:

Quy định cụ thể về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Chủ Nhật, 16/10/2016, 23:10 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà chung cư có mục đích để ở, nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-10.


Cụ thể, đối với chung cư đã bán được 50% số lượng căn hộ trở lên (kể cả những căn hộ được chủ đầu tư giữ lại) và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 30-10 mà hiện chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, chưa bầu Ban quản trị, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 30-10, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Trường hợp không xác định được chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư không còn quản lý chung cư, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 30-10, UBND cấp phường nơi có nhà chung cư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Trường hợp Hội nghị nhà chung cư do UBND cấp phường tổ chức mà vẫn không bầu được Ban quản trị, thành viên Ban quản trị, Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị, UBND cấp phường trình UBND cấp huyện ban hành quyết định chỉ định Ban quản trị nhà chung cư trong thời gian chờ Hội nghị nhà chung cư bầu Ban quản trị. Trường hợp Hội nghị nhà chung cư do UBND cấp phường tổ chức mà vẫn không biểu quyết thông qua được mức giá dịch vụ nhà chung cư, UBND cấp phường thông báo giá dịch vụ nhà chung cư trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp, chờ Hội nghị nhà chung cư thông qua giá dịch vụ nhà chung cư.


Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có trách nhiệm tính toán, xác định theo quy định tại Điều 30 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016 của Bộ Xây dựng. Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì xác định theo khung giá sau: mức giá tối đa: 8.000 đồng/m2 thông thủy/tháng (có thang máy), 6.000 đồng (không thang máy); mức giá tối thiểu: 4.500 đồng/m2 thông thủy/tháng (có thang máy), 3.000 đồng (không thang máy).


Chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư từ chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư hàng tháng, cụ thể: kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư của chủ sở hữu, người sử dụng = giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (m2/tháng) x phần diện tích sở hữu riêng tính theo diện tích thông thủy (m2).


T. H
 

.

các thông tin tiện ích