Tăng cường năng lực quản lý môi trường

Chủ Nhật, 09/10/2016, 21:26 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.


Mục tiêu kế hoạch này là phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với BVMT theo hướng phát triển bền vững, từng bước hướng đến nền kinh tế xanh, thực hiện tăng trưởng xanh; chủ động phòng ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường. Bên cạnh đó, chủ động phòng ngừa sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động tự nhiên gây ra, từng bước khắc phục, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; tăng cường năng lực quản lý môi trường; chú trọng công tác kiểm tra giám sát; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chất lượng môi trường; tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động BVMT; sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp môi trường trong hoạt động BVMT.


Kế hoạch này cũng đề ra các giải pháp thực hiện như: tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý chất thải, tái chế phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất thử nghiệm; gắn hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường với các dự án phát triển cộng đồng, nâng cao thu nhập cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng các quy định chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư các cơ sở nghiên cứu, xử lý chất thải, BVMT, các dự án sản xuất kinh doanh gắn với BVMT, bảo vệ phát triển đa dạng sinh học.


T. A

.

các thông tin tiện ích