Hơn 1.800 tỷ đồng đầu tư nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Thứ Hai, 31/10/2016, 23:19 [GMT+7]

Chiều 31-10, Hội đồng thẩm định Dự án Quy hoạch nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (gọi tắt là Dự án) họp thông qua Dự án. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.


Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, tính đến tháng 5-2016, tỷ lệ dân cư nông thôn của Khánh Hòa được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 93,1%. Trong đó, có gần 37% người dân vùng nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Về vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 81%, số hộ có chuồng trại chăn nuôi đạt tiêu chuẩn vệ sinh chiếm 52,7%. Dự án đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh với mức bảo đảm 80 lít/người/ngày đêm; 70% dân số nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; nâng số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh lên 85% và 85% số hộ chăn nuôi có chuồng trại đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Đến năm 2035, các chỉ tiêu này đạt từ 90% đến 95%. Tổng nhu cầu vốn đầu tư hơn 1.860 tỷ đồng.


Ông Đào Công Thiên yêu cầu đơn vị xây dựng Dự án cần xác định phương pháp cấp nước rõ ràng, đặc biệt ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã miền núi ở các huyện đồng bằng; các công trình, hạng mục phải mang tính khả thi và hiệu quả bền vững; cập nhật lại toàn bộ các dự án liên quan đến nước, thủy lợi đang và sắp triển khai trên địa bàn tỉnh, không để trùng lắp, lãng phí; chỉnh sửa lại dự thảo Dự án, trình UBND tỉnh trước ngày 15-11.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích