Hơn 15 tỷ đồng thực hiện sự nghiệp môi trường năm 2017

Thứ Ba, 18/10/2016, 00:53 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 2386 phê duyệt danh mục nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2017, với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Kinh phí này tập trung vào các hoạt động như: đầu tư hệ thống quan trắc, đánh giá tác động môi trường; xây dựng các dự án, điều tra, khảo sát, đánh giá ô nhiễm và xử lý ô nhiễm; quản lý các công trình công cộng, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện thu gom rác; thẩm định, đánh giá môi trường chiến lược; thanh, kiểm tra thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường và thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp…


Đáng chú ý là các nhiệm vụ: đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng ảnh hưởng đến sinh kế (1,25 tỷ đồng); xử lý ô nhiễm môi trường bàu Dinh, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang (1,6 tỷ đồng); điều tra, xác định các loài thực vật có ích đề xuất biện pháp bảo tồn (0,8 tỷ đồng)…


V. L
 

.

các thông tin tiện ích