Truyền, nhận dữ liệu quan trắc tự động

Thứ Năm, 29/09/2016, 23:12 [GMT+7]

Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) triển khai xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý kết quả quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh.


Để chuẩn bị vận hành hệ thống và nhằm quản lý, giám sát số liệu chất lượng môi trường nước thải, khí thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra môi trường, Sở TN-MT yêu cầu: các doanh nghiệp đã đầu tư lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động liên tục: đầu tư bộ chia tín hiệu 4-20mA hoặc RS485 RTU và modem GSM/GPRS để truyền dữ liệu về sở bằng vô tuyến để quản lý; tần suất truyền nhận dữ liệu tối thiểu 5 phút/lần; thông số quan trắc theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu chế xuất căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 8, Thông tư 35/2015 ngày 30-6-2015 của Bộ TN-MT. Các dữ liệu truyền về phải tương thích với hệ thống phần mềm đã được đầu tư tại Sở TN-MT; thời gian hoàn thành việc truyền dữ liệu về Sở TN-MT trước ngày 31-12. Đối với các doanh nghiệp chưa đầu tư hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục: khẩn trương đầu tư thiết bị quan trắc tự động liên tục, thiết bị truyền nhận dữ liệu theo quy định của pháp luật…


V.L

 

.

các thông tin tiện ích