Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Thứ Năm, 09/06/2016, 19:46 [GMT+7]

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên môi trường (TN-MT) biển và hải đảo”.

Theo đó, dự án sẽ trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam những thiết bị chuyên dùng hiện đại, cần thiết, bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản TN-MT trên các vùng biển Việt Nam, nhất là vùng biển sâu, biển xa và vùng biển quốc tế liền kề. Đồng thời, trang bị cho các chi cục biển và hải đảo các địa phương những thiết bị chuyên dùng thiết yếu, phù hợp với nhiệm vụ điều tra cơ bản TN-MT vùng biển gần bờ, đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án chuyên môn phục vụ công tác quản lý tổng hợp TN-MT vùng bờ.

V.L


 

.

các thông tin tiện ích