Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Thứ Ba, 07/06/2016, 08:41 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị số 15 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh.


Chỉ thị yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch BVMT giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với chủ đầu tư các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; trước mắt tập trung kiểm tra các dự án đang thi công, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm, tác động lớn đến môi trường; đình chỉ hoạt động hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền đình chỉ các cơ sở không có khả năng xử lý ô nhiễm theo lộ trình đã quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chi tiết các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, chuyển giao và xử lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các chất cấm khác không được sử dụng trong chăn nuôi. Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân thi công xây dựng không có phương tiện che chắn, để rơi vãi vật liệu xây dựng, gây ô nhiễm môi trường. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ động thực hiện nhiệm vụ và tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm về môi trường để giảm tình hình vi phạm pháp luật về BVMT như hiện nay, đặc biệt là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi xả chất thải chưa xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường…


Thu hiền

.

các thông tin tiện ích