Tăng cường thanh tra việc thu chi trong trường học

Thứ Hai, 06/11/2017, 00:02 [GMT+7]

Tăng cường thanh tra việc thu chi trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc về việc tăng cường quản lý thu chi trong trường học.


Theo đó, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc những nội dung tại Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch - tài chính năm học 2017 - 2018. Trong đó, lưu ý việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng đúng quy định tại Thông tư 29/2012 của Bộ GD-ĐT; chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định; quy trách nhiệm cụ thể với thủ trưởng và kế toán đơn vị nếu để xảy ra vi phạm bị phát hiện hoặc bị khiếu  nại, tố cáo có cơ sở. Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đã quy định tại Nghị quyết 32/2016 của HĐND tỉnh… Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại công văn số 6890/2010 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GD-ĐT do không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Sở sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục.  


Được biết, qua kiểm tra công tác thu chi đầu năm học, Sở GD-ĐT phát hiện vẫn còn một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn của sở, trong đó phần lớn sai phạm ở các nội dung: quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân đối với cha mẹ học sinh, tự đặt ra các khoản thu quỹ khen thưởng, quỹ xã hội hóa…  


K.D

 

.

các thông tin tiện ích