Quy hoạch hệ thống giáo dục và đào tạo phải có tính khả thi

Thứ Hai, 30/10/2017, 21:09 [GMT+7]

Quy hoạch hệ thống giáo dục và đào tạo phải có tính khả thi

Chiều 30-10, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Viện Nghiên cứu thiết kế trường học và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống GD-ĐT tỉnh giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.


Theo báo cáo của các đơn vị, nhiều mục tiêu đề ra tại quy hoạch khó thực hiện như: tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở các cấp học; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tỷ lệ học sinh/lớp… Nguyên nhân là do thiếu kinh phí, quỹ đất dành cho giáo dục, sự biến động của dân cư, nhất là ở các khu đô thị mới…


Sau khi nghe các ý kiến góp ý, thảo luận, ông Nguyễn Duy Bắc đề nghị: Sở GD-ĐT và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, sớm triển khai, hoàn chỉnh đề cương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 6-2018. Trong đó, cần đánh giá cụ thể tình hình thực hiện Nghị quyết 05 ngày 29-6-2012 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển hệ thống GD-ĐT tỉnh giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến 2025; từ đó đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung, đặc biệt là trong giai đoạn 2020 - 2025. Nội dung điều chỉnh phải thống nhất, phù hợp với các quy hoạch khác và bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế. Các địa phương có nhiệm vụ rà soát lại quy hoạch thuộc phạm vi quản lý, chủ động đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung và gửi về Sở GD-ĐT trước ngày 20-11…


K.D
 

.

các thông tin tiện ích