Hướng dẫn đánh giá cuối kỳ học sinh tiểu học

Thứ Năm, 15/12/2016, 22:29 [GMT+7]

Hướng dẫn đánh giá cuối kỳ học sinh tiểu học

Sở Giáo dục và Đào tạo mới có văn bản  hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học thực hiện đánh giá định kỳ cuối học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 đối với học sinh.


Theo đó, hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra định kỳ theo quy định. Việc kiểm tra định kỳ được tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khóa, không gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh và phụ huynh. Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm và được trả lại cho học sinh thông qua cha mẹ học sinh vào cuối học kỳ 1. Để nắm tình hình việc ra đề kiểm tra định kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường nộp đề kiểm tra về sở theo nội dung đã hướng dẫn.


S.D
 

.

các thông tin tiện ích