Đại học Quốc gia Hà Nội:

Không tổ chức riêng kỳ thi đánh giá năng lực

Thứ Hai, 12/12/2016, 21:44 [GMT+7]

Năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như 2 năm trước, mà sử dụng kết quả các bài thi THPT quốc gia, phục vụ công tác xét tuyển bậc đại học. Lý do của lựa chọn này là bởi những đổi mới trong phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cơ bản gần với định hướng, mục tiêu, triết lý của đổi mới tuyển sinh ở bài thi đánh giá năng lực chung mà đại học này đã triển khai trong thời gian vừa qua.


Được biết, trong 2 năm 2015 và 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội đã huy động từ 6.000 đến 7.000 máy tính phục vụ thi. Số này chủ yếu sử dụng nguồn có sẵn của các phòng máy dùng vào nhiều mục đích giảng dạy và học tập thường xuyên của đại học và của các trường tham gia tổ chức thi.


T.H

.

các thông tin tiện ích