Chuẩn bị ngân hàng đề thi trắc nghiệm

Thứ Năm, 08/12/2016, 22:29 [GMT+7]

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2016 - 2017, đến nay, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã triển khai việc sắp xếp khối lớp 12 theo hướng phân hóa học sinh (theo khối thi) để tổ chức giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Bên cạnh đó, tổ chức dạy 2 buổi/ngày để học sinh có nhiều thời gian ôn tập kiến thức cũ, nhất là đối với học sinh trung bình và yếu. Các tổ bộ môn đã triển khai cho giáo viên soạn đề thi trắc nghiệm (trừ môn Ngữ văn) để kiểm tra kiến thức học sinh ở các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết và chuẩn bị ngân hàng đề thi cấp trường để gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tập hợp thành ngân hàng đề của tỉnh. Đối với khối lớp khác, các đơn vị tổ chức triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của sở.


K.D

 

.

các thông tin tiện ích